Pikado

Treningi potekajo v poletnih mesecih na balinišču Komenda ob ponedeljkih in četrtkih ob 17. uri, v zimskem času pa v brunarici TK Komenda na Podborštu. Organizirajo občinsko prvenstvo posameznikov v maju, udeležujejo se tekmovanj, ki jih organizira PZDU Gorenjske, tekmujejo pa tudi v zimski ligi za veterane z DU Kamnik.

Vodja pikado sekcije: ALFONZ HROVAT telefon:031 327 170

Prihajajoči dogodki