Pikado

Treningi potekajo v poletnih mesecih na balinišču Komenda ob ponedeljkih in četrtkih ob 18. uri, v zimskem času pa v brunarici TK Komenda na Podborštu. Organizirajo občinsko prvenstvo za upokojence in veterane v maju, udeležujejo se tekmovanj, ki jih organizira PZDU Gorenjske, v decembru pa organizirajo društveno prvenstvo posameznikov.

Vodja pikado sekcije: ALFONZ HROVAT telefon:031 327 170

Prihajajoči dogodki