Zgodovina

Zgodovina društva upokojencev Komenda

Vsako društvo, ki je v svojem delovanju prekoračilo že več kot pol stoletja, ima vsaj 3 stopnje razvoja. Prvi začetki združevanja upokojencev v Komendi segajo v leto 1947, ko so se pričeli neformalno sestajati in se skušali še kot člani DU Kamnik pogovoriti o svojih problemih in jih reševati v okviru zakonitih možnosti. Zakonodaja v letu 1955 je omogočila, da so se samostojna društva upokojencev pričela ustanavljati tudi izven sedežev občin. Že delujoča podružnica DU Kamnik se je na občnem zboru 5.6.1955 oblikovala v samostojno Društvo, kar je omogočalo samostojno delo in organizacijo dejavnosti, ki so bile takrat nujnost. Prvi predsednik Društva je postal Franc Sodnik s Klanca, tajnik pa Anton Grebenc, ki je istočasno opravljal tudi posle blagajnika. Glavne naloge so bile skrb za preskrbo premoga, obisk in pomoč starejšim upokojencem. Na pobudo Društva je bila organizirana tudi zdravniška služba v Komendi. Tudi administrativna pomoč pri birokratskih postopkih je bila redno na razpolago. V 60 letih je bilo organizirano tudi nekaj izletov, neformalno so se začeli zbirati športniki različnih panog, povečana je bila skrb za organizirano letovanje članov pa tudi sodelovanje s sosednjimi DU in različnimi društvi v Komendi se je začelo krepiti. Pomembna je bila pridobitev prostorov za delovanje Društva na Glavarjevi ulici 104, kjer so člani s prostovoljnim delom pomagali pri posodobitvi. Ob 20-letnici je Društvo razvilo društveni prapor.

DU Komenda je 4. avgusta 1996 (z enoletno zamudo) pri Lovskem domu Komenda na Križu slovesno praznovalo 40-letnico obstoja. Pri tem je razvilo nov prapor z grbom Petra Pavla Glavarja. Blagoslovil ga je komendski župnik Nikolaj Pavlič. Botra sta bila Ivanka Potočnik s Križa in Alojz Lah s Klanca, krasi pa ga kar 155 zlatih žebljičkov. Številni člani društva so dobili priznanja iz rok predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije Vinka Gobca in predsednika DU Komenda Jožeta Kerna s Klanca.

Drugo obdobje rasti in razvoja DU se je začelo v zadnjem desetletju 20. stoletja, ko se je po osamosvojitvi pričelo pospešeno upokojevanje delavcev zaradi zmanjševanja delovnih mest in novih družbeno ekonomskih razmerij. Od prvotnih 43 članov v letu 1955 je do danes naraslo število članov DU na 800, kar pomeni 86% vseh upokojencev v občini. Tisti, ki so že kdaj sodelovali v kulturnih dejavnostih ali bili ljubiteljski športniki, so se pridruževali v vedno večjem številu. Oživela je dramska skupina in ponovno so zaplesali nekdanji ( in novi) člani folklore. Zbral in vodil jih je neumorni kulturnik Valter Horvat. Na kolo za zdravo telo so se zavihtele skupine kolesarjev, pohodniki so osvajali vedno nove poti.

Pred začetkom najnovejšega obdobja je prav, da se spomnimo vseh, ki so Društvo vodili od ustanovitve do danes.

Dosedanji predsedniki DU Komenda

Franc Sodnik s Klanca (1955-1956), Franc Sršen z Gmajnice (1957-1970), Ivan Peršin iz Komende (1971-1973), Lojze Janežič z Gore (1974-1981), Franc Završnik s Klanca (1982-1986), Franc Drolc iz Komende (1987-1991), Jože Kern s Klanca (1992-1997), Ciril Kern z Gore (1998-2000), Janez Kimovec iz Komende (2001-2010). Po smrti Janeza Kimovca je do izvolitve novega predsednika društvo vodil podpredsednik Ivan Hlade. Leta 2011 je vodenje društva prevzel Janez Čebulj iz Suhadol (2011-2015). Marija Pirnat iz Žej (2015-2019). Na zadnjem občnem zboru leta 2019 je bil za predsednika izvoljen Saša Lenarčič.

Razvoj DU v samostojni občini

Ko je Komenda postala samostojna Občina, se je delo nadaljevalo v vseh sekcijah. Pravi razmah pa je Društvo doživelo, ko je vodenje leta 2001 prevzel Janez Kimovec, od leta 2009 častni občan občine Komenda – človek novih idej in izvrsten organizator. Oživil je zamirajoče dejavnosti nekaterih sekcij, izpeljal ustanovitev kulturnih sekcij in popeljal Društvo do zavidanja vrednih uspehov. Ustanovljen je bil Mešani pevski zbor z zborovodjem Ignacem Gorjancem. Ko je vodja dramske sekcije Valter Horvat zaradi preobremenjenosti opustil delo v njej, je sekcija za nekaj časa zamrla. Žal je pozneje zaradi zdravstvenih razlogov bil prisiljen opustiti tudi delo umetniškega vodje in koreografa pri folklorni sekciji, ki je kmalu pridobila za sodelovanje in umetniško – koreografsko kreiranje novo strokovno sodelavko Mojco Mršol. Danes deluje pri DU Komenda 13 sekcij in tri skupine, ki se zberejo občasno za razna tekmovanja.

Odgovoren organizacijski zalogaj DU je bilo srečanje upokojencev Gorenjske 2002, na hipodromu, kjer se je zbralo več kot 5000 upokojencev z 18 župani gorenjskih občin, dogodek pa je počastil tudi predsednik Vlade RS dr. Janez Drnovšek. V letu 2003 je DU gostilo Revijo upokojenskih zborov iz vse Slovenije, kjer je prepevalo okrog 500 pevcev – to je bila doslej največja pevska prireditev v Komendi. Ponovno srečanje upokojencev in županov Gorenjske je bilo leta 2007 v Komendi.

Vsi aktivni upokojenci se zavedamo, da bi bila tako raznovrstna dejavnost zelo okrnjena brez razumevanja občinskih organov in družbene finančne podpore. Tudi v bodoče pričakujemo tako dobro sodelovanje z Občino, saj Društvo s svojimi aktivnostmi prinaša vedenje o naši občini v kraje širom po Sloveniji, pa tudi v tujini niso čisto neznani.

Ker za svoje udejstvovanje zaslužijo priznanja tudi športniki in rekreativci, člani posameznih sekcij Društva, je bila l. 2010 ustanovljena komisija za šport in rekreacijo; vodil jo je Filip Železnik, od marca 2019 dalje pa jo vodi Drago Kolar, člani pa so vsi vodje športnih in rekreativnih sekcij. Sprejet je bil poseben pravilnik o podeljevanju priznanj in medalj.

Vodstva DU Komenda skozi zgodovino