VodstvoČlanice in člani Upravnega odbora izvoljeni na občnem zboru 2015 s štiriletnim mandatom.
MARIJA PIRNAT
Predsednica DU Komenda
BRIGITA DEBELJAK
Tajnica
MARIJA PIRNAT
Blagajničarka
VIKTOR NOGRAŠEK
Praporščak
FRANC PLEVEL
Praporščak

POVERJENIKI