VodstvoČlanice in člani Upravnega odbora izvoljeni na občnem zboru 2019 s štiriletnim mandatom.
SAŠA LENARČIČ
Predsednik DU Komenda
IRENA ZALOKAR
Tajnica
MARIJA PIRNAT
Blagajničarka