BREG, POTOK
Frančiška Car, 041 597 484
MLAKA
Marinka Kočar, 01/ 8342 134
GMAJNICA
Fani Sodnik, 01/ 8341 144
MOSTE 1
Jelka Kosirnik, 051 650 073
GORA
Mari Slapnik, 041 938 090
MOSTE 2
Marija Slapar, 031 405 110
KLANEC
Lovro Kern, 041 458 315
MOSTE 3
Mari Košir, 01/ 8341 705
KOMENDA 1
Andreja Rojko, 01/ 8341 661
NASOVČE
Silva Dornik, 031 440 387
KOMENDA 2
Pavla Resnik, 031 651 226
PODBORŠT
Marinka Pavšek, 01/ 8342 253
KOMENDA 3
Silva Hafner, 031 774 418
SUHADOLE 1
Janez Erce, 041 781 866
KOMEN. DOBR.
Ivanka Juhant, 051 342 312
SUHADOLE 2
Polonca Pibernik, 031 359 249
KRIŽ
Jožica Pirc, 041 288 804
ŽEJE
Tone Špehonja, 01 8341 529
KRIŽ
Marija Lepoša, 040 777 895
ZUNANJI ČLANI
Peter Jakomini 041 943 932 ali
pisarna DU