Meddruštvena srečanja


Odmevne so prireditve, ki jih je organizira Društvo na medobčinski ravni. Generacija v tretjem življenjskem obdobju živi kvalitetno in vsestransko aktivno. Spomnimo se samo prireditve »Skupaj se imamo fletno«, ki je nekak prerez vsestranskega delovanja posameznih Društev, saj šteje med največje skupne prireditve treh občin. Že 12- krat je napolnila dvorane sodelujočih društev v Cerkljah, Vodicah, Bukovici – Šinkovem Turnu in v Komendi.

Posebna skrb pohodnikov in članov iz Suhadol je, da skrbijo za vzdrževanje in obnovo prizorišča pri Mlinčkih, kraj rednih srečanj z upokojenci sosednjih društev. Nepozabna so družabna srečanja pri Mlinčkih, kjer se vsako pomlad in jesen zberejo pohodniki in kolesarji, ob vsakem vremenu. Pomladanski in kostanjev piknik sta postala prepoznavni znak dobrega sodelovanja z vsemi sosednjimi društvi. Velikokrat se pridružijo tudi člani DU iz širše okolice.