Mešani pevski zbor

Zbor trenutno združuje 38 aktivnih pevk in pevcev pod vodstvom Mihe Ferjuca in umetniškim vodenjem Ignacem Gorjancem. Zbor ima v svojem repertoarju preko 70 pesmi in je eden najboljših upokojenjških pevskih zborov v Sloveniji. Letno imajo od 15 do 20 nastopov v občini in izven nje. Še posebej so odmevni nastopi na Avstrijskem Koroškem, v Cankarjevem domu na festivalu za tretje življenjsko obdobje, reviji pevskih zborov z usnjarsko tradicijo, reviji pevskih zborov PZDU Gorenjske. ..

Vodja: MIHA FERJUC telefon: 041 704 605

Prihajajoči dogodki