Mešani pevski zbor

Zbor trenutno združuje 35 aktivnih pevk in pevcev pod vodstvom Mihe Ferjuca in umetniškim vodenjem Ignacem Gorjancem. Zbor ima v svojem repertoarju preko 70 pesmi in je eden najboljših upokojenških pevskih zborov v Sloveniji. Letno imajo od 15 do 20 nastopov v občini in izven nje. Še posebej sta bila letos odmevna nastopa na Avstrijskem Koroškem in nastop v Cankarjevem domu na Slavnostni akademiji ob 70-letnici ZDU Slovenije. Konec leta pa načrtujejo samostojni koncert ob 15-letnici svojega delovanja.

Vodja: MIHA FERJUC telefon: 041 704 605

Prihajajoči dogodki